فرهنگ تفاهم
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
آزمون راس ساعت 10 صبح الي 20 برگزار مي شود.
شروع: 1400/05/08 ساعت 10:00 - پایان: 1400/05/09 ساعت 20:00
شروع: 1400/05/01 ساعت 09:00 - پایان: 1400/05/01 ساعت 13:00
شروع: 1400/04/18 ساعت 09:00 - پایان: 1400/04/18 ساعت 13:00
مشاهده نتیجه آزمون
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر