فرهنگ تفاهم
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
شروع ثبت نام: 1400/01/21 ساعت 08:00 - پایان ثبت نام: 1400/01/28 ساعت 15:00
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/12/08 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/12/08 ساعت 09:00 - پایان: 1399/12/08 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/11/24 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/11/24 ساعت 09:00 - پایان: 1399/11/24 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/11/10 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/11/10 ساعت 09:00 - پایان: 1399/11/10 ساعت 15:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/12/15 ساعت 17:30 - پایان: 1399/12/29 ساعت 17:30
داوطلب گرامی هنگام ورود کد ملی ، حتما صفحه کلید را در حالت انگیسی قرار دهید.
شروع: 1399/12/08 ساعت 17:30 - پایان: 1399/12/29 ساعت 17:30
داوطلب گرامی هنگام ورود کد ملی ، حتما صفحه کلید را در حالت انگیسی قرار دهید.
شروع: 1399/11/24 ساعت 17:30 - پایان: 1399/12/29 ساعت 17:30
داوطلب گرامی هنگام ورود کد ملی ، حتما صفحه کلید را در حالت انگیسی قرار دهید.
شروع: 1399/11/10 ساعت 10:00 - پایان: 1399/12/29 ساعت 17:30
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر