فرهنگ تفاهم
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
هیچ کارت ورود به جلسه ای ثبت نشده است است.
آزمون های آنلاین
شروع: 1400/03/28 ساعت 09:00 - پایان: 1400/03/28 ساعت 13:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1400/03/21 ساعت 12:00 به پایان رسیده است
شروع: 1400/03/21 ساعت 09:00 - پایان: 1400/03/21 ساعت 12:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1400/03/07 ساعت 12:00 به پایان رسیده است
شروع: 1400/03/07 ساعت 09:00 - پایان: 1400/03/07 ساعت 12:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1400/02/24 ساعت 13:30 به پایان رسیده است .
شروع: 1400/02/24 ساعت 09:00 - پایان: 1400/02/25 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1400/02/10 ساعت 13:30 به پایان رسیده است .
شروع: 1400/02/10 ساعت 09:00 - پایان: 1400/02/10 ساعت 12:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1400/01/27 ساعت 15 به پایان رسیده است .
شروع: 1400/01/27 ساعت 09:00 - پایان: 1400/01/27 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/12/08 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/12/08 ساعت 09:00 - پایان: 1399/12/08 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/11/24 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/11/24 ساعت 09:00 - پایان: 1399/11/24 ساعت 15:00
مهلت این آزمون در تاریخ 1399/11/10 به پایان رسیده است .
شروع: 1399/11/10 ساعت 09:00 - پایان: 1399/11/10 ساعت 15:00
مشاهده نتیجه آزمون
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر